ProEquo AB

Svensk forskning bakom fodertillskott för din hästs bästa

Företaget ProEquo AB, som ligger bakom produkten ProEquo®, är beläget på Forskningsbyn Ideon i Lund. Vi satsar mycket på forskning och utveckling inom området Functional Feed, d.v.s. foder eller fodertillskott som berikas med en eller flera ingredienser som ger väldokumenterade positiva hälsoeffekter utöver produktens ursprungliga näringsvärde.

Försäljningsansvarig

Maria Velander 073-655 27 44

KontaktVi finns på IDEON i Lund